Friday, 26 December 2008

Julfirandet redan över? (X-Mas already over)

Efter tystnad i mer än dagarna två - något som julstämningen krävde - är det snart dags att återvända till det ständiga nötknäckandet. Årets sista dagar kommer på Klurbloggen att fyllas med rättelser för fråga 13-24, ledtrådar till samtliga(?) frågor, samt den enklaste och samtidigt svåraste vägen till en finalplats: Mediabruset! Men vi börjar inte riktigt än - låt oss först sova på saken.

Dubbelt brus?
Twice the noice?After more than two days silence - in keeping with the Yuletide tradition - it is soon high time to return to the eternal crackers. The last days of this Klurbloggen year will be filled with corrections for questions 13-24, clues to all(?) questions, and the easiest and at the same time toughest way to a seat in the final: the Media Noise! But we will not start right now - let us first sleep on it.

No comments: