Saturday, 13 December 2008

13. DEN 13/12 (13. THE 13/12)

Bilden nedan förknippas med två namn som börjar på samma bokstav (fyra bokstäver respektive femton bokstäver). Vilket är det kortare av de två?The picture above is connected to two names starting on the same letter (four and fifteen letters, respectively). Which is the shorter of the two?

No comments: