Monday, 29 December 2008

Ledtrådar, del 2 (Clues, part 2)

Här kommer några fler ledtrådar:

08. Regnbågen återfinns oftast(?) på marken.
16. Regnbågen återfinns oftast(?) inte på marken.
24. Regnbågen återfinns oftast(?) en bit ovanför marken.
En hel frukt?
A whole fruit?


Here are a few more clues:

08. The rainbow is most commonly(?) found on the ground.
16. The rainbow is most commonly(?) not found on the ground.
24. The rainbow is most commonly(?) just a bit above the ground.

No comments: