Friday, 5 December 2008

05. BRÖDTEXT (05. BUN FILLING)

Har du sett snabbmatssymbolen där bokstäver symboliserar en färsbit mellan två brödhalvor? Vi har hittat ett något förfallet exemplar (nedan) där några av bokstäverna har fallit bort och en del som är kvar har hamnat på fel ställe. Vilket spelkort förknippas med det nedre av de två orden? Skriv ner det värde som kortet normalt motsvarar.
Brödraskap?
Breadthren?


Have you seen the fast food symbol where letters symbolize a beef patty between two bun halves? We have found a deteriorated sign (above) where a few of the letters have fallen off and some of the remaining ones have been misplaced. Which playing card is linked to the lower of the two words? Write down the face value normally associated with that card.

1 comment:

Anonymous said...

Mr. Klur, what does "face value" exactly mean?
Especially the value of the face cards depends on the card game, you play.
In Germanys most popular card game "Skat", the values differ from the values user in "Black Jack" - for example.

There seems not to be a "normally associated" value for such cards.

Thanks, Vektor