Saturday, 6 December 2008

06. RÄKNEÖVNING (06. CALCULATION)

Nedanstående siffror kan variera något beroende på tolkning och tidpunkt. Här rapporterar vi de senaste enligt gällande "fasta regler", även om bokstäverna kan anses lite föråldrade. O är alltför komplex för att beräkna, men vilket värde skall X motsvara?
I = Ö?


The numbers above may vary depending on interpretation and point in time. Here, we report the latest ones following the "permanent rules", even though the letters themselves may be viewed as a bit old. O is much too complex to list, but which value corresponds for X?

No comments: