Thursday, 18 December 2008

Rättelser (Corrections)

Efter en noggrann kontroll av fråga 01-12 har några felaktigheter och otydligheter upptäckts och rättats. Dessa är:

Rättad text: 06. ("de senaste"), 12. ("i andra media")


After a careful check of questions 01-12, a few errors have been detected and corrected. They are:

Corrected text: 06. ("the latest one"), 12. ("in other types of media")
Adjusted translation: 01. ("cropped picture"), 02. ("in connection to"), 10. ("your own work"), 11. ("carefully")

No comments: