Friday, 12 December 2008

12. MISTELUTTRYCK (12. MISTLETOE MISCHIEF)

Kritiken lyser starkt på en av de mest kända författarna – jjjajaajjsss – men ignoreras till stor del av både de vetenskapliga och kulturella kretsarna. Varför kan man bara fråga sig, men möjligen är det avundsjuka som ligger bakom detta beslut. Det torde dock vara klart att detta arbete – lnknnbmm – inte kommer att resultera i något Nobelpris, men vad gör väl det? En av Nobelpristagarna i litteratur från 2000-talet har ju trots allt skrivit fenomenet om det i en roman året efter kritiken publicerades – blbbbbnn – vilket kan vara mer än bara ett sammanträffande. Naturligtvis har även andra liknande röster hörts i andra media. Kritikens författare står nämnda i bokstavsordning – vem står först?
Fotnot: Nobelpristagaren skrev sin roman samma år som priset delades ut, så Svenska akademin tog nog ingen hänsyn till den i sin motivering.


The critique shines brightly on one of the most well-known authors - jjjajaajjsss - yet it is ignored by a large part of both the scientific and cultural community. Why one may wonder, but perhaps there is some kind of jealousy in this decision. It should be obvious, however, that this work - lnknnbmm - will not result in any Nobel Prize, but does anyone care? After all, one of the 21st Century Nobel Laureates in Literature has written about the phenomenon in a novel a year after the critique was published - blbbbbnn - which may be more than just a coincidence. Naturally, other similar opinions have been heard in other types of media. The authors of the critique are named in alphabetical order - who is listed first?
Footnote: The Nobel Prize Laureate wrote the mentioned novel the same year as the prize was awarded, so the Swedish Academy probably did not take it into account in its official citation.

No comments: