Monday, 15 December 2008

15. DEN RÖDA MONA LISAN (15. THE RED MONA LISA)

Med sitt gåtfulla leende är hon en rätt vacker skapelse, den röda Mona Lisan. Den övre högra delen av konstverket kan ses i bilden nedan. Även om vi kallar henne Mona Lisa, vet vi varken hennes eller konstnärens namn, men det kan inte finnas alltför många som målar damer med samma teknik. Hon är så vitt vi vet fortfarande placerad mellan de två färggranna burfåglarna och i närheten av minst ett stilleben. Vad håller Mona Lisa i sin hand (tre ord, tolv bokstäver)?
Run to the hills?
Hög förväntan?


With her mysterious smile she is a pretty beautiful creation, the red Mona Lisa. The upper right part of the artwork can be seen in the picture above. Even though we call her Mona Lisa, we do not know her or the artist’s name, but there cannot be that many who paint ladies with the same technique. As far as we know, she is still placed between the two colourful caged birds and in the vicinity of at least one stillife. What is Mona Lisa holding in her hand (three words, twelve letters)?

No comments: