Tuesday, 9 December 2008

09. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (09. THE RED & WHITE LOGOTYPE)

Visst har du sett den rödvita logotypen vars versala C vi ser en del av här nedan? Den syns flitigt i tv och tidningar (C eller CC), kanske särskilt under vinterhalvåret. Logotypen består av ett namn på åtta bokstäver som känns igen i hela världen. Drycken som bär logotypens namn innehar en dominerande ställning i Sverige, men det kanske inte är så konstigt då den har mer än hundra år på nacken. Och eftersom det är svårt att överge en tradition lär nog försäljningssiffrorna för december månad även i år skilja sig från övriga året, den nya förpackningen till trots. Vilken är den sjätte bokstaven i logotypens namn?


Farligt begär?
Dangerous desire?


Surely you must have seen the red-and-white logotype with its capital C we can see a part of here (above)? It is shown frequently on tv and in magazines (C or CC), perhaps more often during the winter season. The logotype consists of a name with eight letters which is recognized all over the world. The beverage that carries the logotype's name has a dominant market share in Sweden, but that should not be that surprising, since it has been around for more than a hundred years. And since it is hard to abandon a tradition, the sales numbers for the month of December of this year will probably differ from the rest of the year as well, in spite of the new packaging. What is the sixth letter in the logotype's name?

No comments: