Sunday, 7 December 2008

07. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (07. THAT DOES IT!)

Dags att fyra av en tändsticksfråga! Vilket är det minsta antal tändstickor man behöver flytta för att få dessa två trianglar att bli fyra (utan extra hjälpmedel)?Time to set up a perfect match for you! What is the lowest number of matches one needs to move to make these two become four (without additional items)?

No comments: