Wednesday, 24 December 2008

24. REGNBÅGSBROTTSLING (24. RAINBOW CRIMINAL)

Vem är Sveriges farligaste brottsling? Det finns en ligisttyp som visserligen inte är helt hjärtlös, men ändå är delaktig i många typer av kriminella aktiviteter. Ett fall uppmärksammat i media var ett av det grövre slaget, men oftast rör det sig om småstölder och rån. En bidragande orsak till att denna typ fortsätter att härska över stadens gator är att signalementet inte är särskilt tydligt: vänster- eller högerhänt, förmodad tidigare hundägare, utklädd och ofta glad i hatten. Visst förstår man polisens dilemma när det gäller att hitta denna iskalla skurk? Under vilket namn går brottslingens organiserade liga (två ord, det andra har fem bokstäver)?Bekänner färg?
Follows suit?Who is the most dangerous criminal in Sweden? There is a hooligan who is not completely heartless, but still is accessory to many different types of criminal activities. One media covered case was one of the more serious kind, but usually it is petty theft or hold-ups. A contributing factor to the fact that this dude keeps ruling the city streets is that the description leaves much to be desired: left- or right-handed, probably previous dog owner, in disguise and often joyfully intoxicated. We can all understand the law enforcers' dilemma of finding this cold criminal, can we not? Under what name is the organized gang of this crook known (two words, the second has five letters)?

No comments: