Monday, 23 July 2007

Brasilien! (Brazil!)

Ännu ett nytt land besökt Klurbloggen - denna gång är det Brasilien! Vi hoppas att de klassificerar tävlingen med samma ord som landets motto: Ordem e progresso.

Once again, a new country has been added to the greater Klurendrejeriet® family: Brazil! We hope they find it having the same ordem e progresso as their nation's motto.

No comments: