Thursday, 12 July 2007

Ledtråd! (Clue!)

Det händer ofta att man tycker att man fastnat totalt på en gåta i Klurendrejeriet®. Det är förmodligen den allra vanligaste känslan, eftersom det finns många svar som är fel men (oftast) bara ett som är rätt! För att lätta på trycket i denna mera avslappnade version av tävlingen kommer här därför en extra ledtråd till varje fråga - helt gratis!

1. UTTRYCK FÖR INTRYCK "förkommer" mer än en gång per år.
2. ETT TU, BRUTE "förekommer" en gång per år.
3. HANDUPPSTRECKNING "förekommer" inte ens varje år.


It often happens that one feels that there is no real progress in solving the questions in Klurendrejeriet®. It is probably the most common feeling, since there are many wrong answers but (often) only one correct one! To let some steam out in this more laid back version of the contest, we offer one extra clue to each of the questions - at no extra charge!

1. EXPRESSION FOR IMPRESSION "occurs" more than once per year.
2. ETT TU, BRUTE "occurs" once per year.
3. HAND IN HAND, LINE BY LINE does not "occur" even once a year.

No comments: