Sunday, 29 July 2007

Bakåtklick (Backwards clicks)

Den senaste nya detaljen på Klurbloggen, Bloggers automatiska undersökningar, verkar orsaka problem när läsare vill gå bakåt till en redan besökt länk. Vi hoppas att detta åtgärdas inom kort (från Bloggers sida), men tills dess hoppas vi att det inte orsakar alltför mycket störningar. Det enklaste sättet att navigera är att klicka fler än en gång på bakåtlänkar eller använda arkivmenyn nere till höger.

The lastest addition to Klurbloggen, the automated survey system Blogger has set up, seems to be somewhat faulty when going back to previously viewed pages. We hope that this will be fixed in the near future (by Blogger staff), but until then we hope it does not cause too much grievance. The easiest way to navigate is to click more than once on backwards links or by using the archive menu on the bottom right-hand side of the blog.

No comments: