Saturday, 28 July 2007

Klurbloggen når/reaches 400!

Det var inte särskilt länge sedan vi räknade in den trehundrade unika besökaren på Klurbloggen sedan Klurendrejeriet® mini startade och nu har över hundra till följt efter! Vi tackar såväl Ultunesaren som MeMaC för hjälpen!
Click!

It was not that long ago we announced that the 3ooth unique visitor had come to Klurbloggen since the beginning of
Klurendrejeriet® mini. Now, more than one hundred more has followed reaching a total past 400! We extend our gratitude to both Ultunesaren and MeMaC for the help!

No comments: