Friday, 27 July 2007

Undersökning (Survey)

Vinnaren i Klurendrejeriet® 2007, Johanna Dernfalk, tyckte att man kan fira 200 meddelanden med en ny bild till Klurendrejeriet® mini och det låter som en utmärkt idé! Det betyder att den utlovade omröstningen skjuts framåt i tiden och ersätts med en undersökning som körs i högerkanten till och med slutet på nästa vecka. Den nya bilden publiceras senare idag.

The winner of Klurendrejeriet® 2007, Johanna Dernfalk, suggested that one can celebrate 200 posts with a new picture to Klurendrejeriet® mini and that sounds like a great idea! (Who are we to argue with the most recent winner?) This means that the promised vote is pushed forward and is replaced with a survey run in the right-hand margin until the end of next week. The new picture will be published later today.

No comments: