Tuesday, 24 July 2007

Flashback-nyhet 2! (Flashback news 2!)

Har ni lagt märke till att det återigen surrar om svaret till en fråga i Klurendrejeriet® 2007? Det är svaret till fråga 3 som snart skall ge sig ut i världen igen ...

Have you noticed that there is some new buzz to the answer to a question in Klurendrejeriet® 2007? It the answer to question 3 that soon will travel the globe again ...

No comments: