Monday, 2 July 2007

Förklaring till sammanfattningen (Recap explanation)

Det kom en förfrågan om gårdagens sammanställning, nämligen om den innehöll alla ledtrådar. Som det klargjordes i sammanställningens text samlades bara de öppna ledtrådarna där. Det kan finnas annan information på bloggen, men det är isåfall upp till varje lösare att hitta.

One question arose after yesterday's recap, namely if it included all clues. It was, however, clearly stated in the recap text that only the open ones were gathered there. There may be more information on the blog, but it is up to each individual solver to find it.

No comments: