Wednesday, 25 July 2007

Omröstningsledtråd! (Vote clue!)

Som tack för visat intresse i den nyligen avslutade omröstningen kommer här en extra ledtråd till fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK i Klurendrejeriet® mini:

De som följt med sedan tävlingen startade har säkert sett båda versionerna av gåtan, men den tål att upprepas - denna gång sida vid sida (se nedan). Båda versionerna "säger" exakt samma sak, men den senare (övre) versionen uppfattas säkerligen som enklare för förstagångsdeltagare i Klurendrejeriet®. Namnet är känt sedan en lång tid tillbaka både i Sverige och utomlands - hur känt återstår dock att kvantifiera.

Ett känt namn?
A well-known name?As promised, above is an extra clue for question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS as a result from the recently finished vote on the matter:

Those that have followed the contest since the beginning probably have seen both versions of the riddle, but it is certainly useful to repeat it - this time side by side (see above). Both versions "say" the same thing, but the latter (upper) version is probably experienced as the easier one for first-time participants in Klurendrejeriet®. The name is well-known for quite some time in both Sweden and abroad, though how well-known is still to be determined.

No comments: