Tuesday, 10 July 2007

Klurbloggen når/reaches 300!

Idag tisdag passerade den trehundrade besökaren det icke-existerande vändkorset vid Klurbloggens entré (sedan räknaren aktiverades 20 maj). Detta betyder att sidan har i snitt sex unika besökare per dag och av dessa är hälften sådana som har besökt sidan förut. Genomsnittsbesöksantalet har varit stabilt sedan tävlingen startade men sidan drar fortfarande in helt nya besökare. Ni återkommande får nog se upp när det börjar dra ihop sig till den stora tävlingen i början av december!

Today, the 3ooth visitor passed through the non-existing turnstile at the entrance of Klurbloggen (since the activation of the counter on May 20). This means that there on average has been six unique visitors per day of which half are returning ones. The average number of visitors has been fairly stable since the start of the contest, but still attracts completely new ones. You returnees better be careful since the big contest (Klurendrejeriet® 2008) is drawing closer for each day!

No comments: