Saturday, 7 July 2007

Specialtillfälle! (Special event!)

Eftersom röstningen som påbörjades för drygt två veckor sen har gått relativt långsamt, kommer ytterligare en extra ledtråd att ges i början på nästa vecka. Glöm inte bort att besöka Klurbloggen regelbundet!

Since the voting procedure that started for a little more than two weeks ago have been advancing fairly slowly, an additional extra clue will be given early next week. Stay tuned to find out the latest news - right here - on Klurbloggen!

No comments: