Friday, 13 July 2007

Omröstning flyttad! (Vote moved!)

Eftersom inläggen på Klurbloggen hinner försvinna ur synhåll alltför snabbt, har omröstningarna permanent flyttat till högermarginalen (en nyhet hos Blogger). Detta betyder att din tid till att påverka vilken gåta som kommer att förses med en extra ledtråd förlängs med ytterligare en vecka. Se därför till att rösta på den i ditt tycke svårast frågan redan idag!

Since the posts on Klurbloggen are moving downwards with an alarming rate, the voting procedures have moved to the right-hand margin permanently (a new feature on Blogger). This means that your time to affect which question that will get the next extra clue is prolonged with yet another week. Make sure you vote for the question you think is hardest now!

No comments: