Monday, 30 July 2007

Kunglig nyhet! (Royal news!)

Kungen har nyligen i förtroende sagt till Kalmarposten (även via TT, DN, SvD och AB) att han håller på Djurgårdens IF, trots sin hedersledamotsplats i AIK. Många må vara förundrade över detta "avslöjande", men kopplingen mellan monarken och fotbollsklubben har funnits länge - se bara den delvis nya ledtråden till fråga 3. HANDUPPSTRECKNING i Klurendrejeriet® mini:
Kaminkung?
Brothers in arms?


The Swedish king has recently stated to the Swedish newspaper Kalmarposten (and spread through TT, DN, SvD, and AB) that he supports the Stockholm club Djurgårdens IF rather than AIK where he is elected honory member. Many may be surprised by this "scoop", but the connection between the monarch and the football club has existed for long - just take a look at the partially new clue to question 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE in Klurendrejeriet® mini above!

No comments: