Sunday, 1 July 2007

Månadssammanfattning (Monthly recap)

Här följer maj och juni månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini (eventuella ledtrådar som har hållits dolda får ni alltså fortsätta leta efter!):

Tävlingen: Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK: 16 maj och 25 maj
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE: 16 maj, 28 maj och 20 juni
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING: 16 maj, 29 maj, 6 juni och 21 juni


Here is the May/June recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini (possible hidden clues are still up to you to find):

The contest: Klurendrejeriet® mini (2007)
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS: 16 maj och 25 maj
Clues to 2. ETT TU, BRUTE: 16 maj, 28 maj och 20 juni
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE: 16 maj, 29 maj, 6 juni och 21 juni

No comments: