Friday, 6 July 2007

Webbstatistik! (Webstats!)

Hur skall man beskriva den typiska besökaren på Klurbloggen? Enligt webbstatistiken använder huvuddelen av användarna (80 %) Internet Explorer, medan resterande använder sig av Mozilla Firefox (15 %) eller någon annan typ av webbläsare. De flesta besöker sajten i över fem minuter (74 %), men det är kanske inte så konstigt om man väl börjat läsa de kryptiska texterna. Slutligen kommer personen förmodligen från Sverige eller i alla fall Europa, men det finns en del uppstickarländer däribland USA och Thailand! Under juni månad hade Klurbloggen 144 unika besökare, varav cirka två tredjedelar hade besökt sajten tidigare, en uppgång med 61 besökare från månaden innan.

How should one describe the typical visitor on Klurbloggen? Well, if we read the web statistics, most users visit the site using Internet Explorer (80 %), while the rest surf on Mozilla Firefox (15 %) or some other type of browser. Most visitors stay for more than five minutes, but that may not be too strange, given the cryptic texts written here. Finally, the person is most likely to sit in Sweden or at least Europe, though there have been a few visits from both the US and Thailand! During the month of June, Klurbloggen had 144 unique visits, of which approximately two thirds had visited the site on a previous occasion, an increase by 61 users from the previous month.

No comments: