Tuesday, 17 July 2007

Sponsoravtal (Sponsors)

Som Klurbloggen tidigare har rapporterat är Klurendrejeriet® 2008 redan i uppbyggningsfarten. Fjolårets tävling erbjöd priser värda över 20000 kronor och allt pekar på att denna summa kommer att uppnås även i år. Vi har all anledning att återkomma till denna trevliga detalj.

Klurbloggen has has previously reported that Klurendrejeriet® 2008 is under construction. Last year's contest offered prizes with a total worth of over 2,000 euro and everything seems to point in that direction for this year as well. We will keep you informed to this very interesting detail.

No comments: