Tuesday, 3 July 2007

Var först! (Be the first!)

Varför inte ta chansen och bli den första som kommenterar på Klurbloggen under juli månad? Du behöver inte nödvändigtvis avslöja några svar, men du kan ju lämna ett meddelande till andra tävlande för att säga vilka du har löst hittills och kanske ge en egen ledtråd!

Why not take the opportunity and become the first one to leave a comment on Klurbloggen in July? You do not necessarily have to reveal any answers, but you could leave a message to your fellow solvers to say which questions you ahve solved so far and perhaps give them your own personal clue!

No comments: