Saturday, 14 July 2007

Ren otur? (Bad luck?)

Klarade du ingen gåta igår? Det är helt i sin ordning, eftersom man sällan kan knäcka gåtorna i Klurendrejeriet® på beställning. Vad du än gör, skyll det inte på att det råkade vara fredagen 13 juli! Fokusera på verkliga fakta istället på vidskeplighet, eftersom tävlingen utan tvekan står på en stadig vetenskaplig och verklighetsbaserad grund.

Were you not able to solve any question yesterday? That is okay, since Klurendrejeriet® hardly can be said to be a contest where you can decide when to solve one! Whatever you do, do not blame it on the fact that it happened to be Friday 13! Focus on real facts instead of superstition, since the contest without any doubt is both scientifically sound and based on reality.

No comments: