Sunday, 8 July 2007

Nya orter! (New cities!)

Användare från många nya svenska orter registrerades som besökare på Klurbloggen denna helg. Har tävlingens rykte spridit sig över landet eller är det bara nuvarande tävlande som söker hjälp hos långväga släktingar och vänner? En full rapport sammanställs till imorgon!

Users from many new Swedish cities were registered as visitors on Klurbloggen this weekend. Has the rumour of the contest spread or is it simply the current participants that require information from far away friends and relatvies? Expect a full report tomorrow!

No comments: