Friday, 20 July 2007

Nästa ledtråd (Next clue)

Enligt omröstningen som avslutades idag fredag, vill samtliga röstande se en extra ledtråd till fråga 1. Den kommer att offentliggöras inom kort.

In response to the latest poll that ended today (Friday), the next clue will be given for question 1. The clue will be made public within the next couple of days.

No comments: