Thursday, 26 July 2007

MeMaC igen/again!

Om någon trodde att kontakten med det tyska internetforumet MeMaC hade brutits får tänka om! Idag återupprättades kontakten och detta betyder förmodligen att antalet tysktalande deltagare kommer att öka. Klurbloggen tackar för förtroendet på nytt och hoppas på fortsatt trevligt samarbete!

If anyone thought that the contact with the German intenet forum MeMaC was broken, think again! Today the link was re-established and this will likely mean that the number of German-speaking participants will increase. Klurbloggen would like to thank MeMaC once again and we hope the cooperation will be mutually beneficial!

No comments: