Saturday, 2 February 2008

13. TERROR PÅ ELM STREET (13. NIGHTMARE ON ELM STREET)

Sällan har väl ett land stannat upp så mycket som USA gjorde när John F. Kennedy mördades 22 november, 1963. Mordplatsen är visserligen allmänt känd som Dealey Plaza, men den väg som fordonskolonnen befann sig på vid skotten är slutet av Elm Street. Den film som legat till grund för stor del av bevisningen filmades av Abraham Zapruder, en klädesmakare med fotografi och film som intresse. Filmens knappa 27 sekunder borde vara en av filmhistoriens mest studerade och återfinns numera i Sixth Floor Museum i Dallas, Texas. Rätt svar: 22 november 1963 (10,5 poäng)


... and part 2.


The assassination of John F. Kennedy November 22, 1963 was an event of drastic proportions, making most of America (and large parts of the world) come to a complete stop. The murder scene is commonly referred to Dealey Plaza, but the road the motorcade turns in on just prior to the shots is indeed the end of Elm Street. The film on which most of the timing is tied to was shot by Abraham Zapruder, a women's clothing manufacturer and amateur photographer. The less-than-half-a-minute film ought to be one of the most studied ones in the history of film making and currently is on display at the
Sixth Floor Museum in Dallas, Texas. Correct answer: 22 November 1963 (10.5 points)

No comments: