Wednesday, 6 February 2008

19. NUMB3RS

Hur många tänker egentligen på vad vi stoppar i oss? Visst kan man läsa innehållsförteckningen, men blir man klokare för det när vissa ingredienser döljer sig bakom det kryptiska E-numret, den gemensamma europeiska beteckningen för livsmedelstillsatser. När man väl dechiffrerat dessa inser man att de börjar med det gula färgämnet E100 (kurkumin) och avslutas med E1520 (propan-1,2-diol) under samlingsgrupperingen "övrig tillsats". Fotografiet föreställde skådespelaren John Agar och agar har beteckningen E406. Rätt svar: 0 (17 poäng)


E120 (
snart V70)!
E120 (soon V70)!


How many pay attention to what is put in their mouths? Sure, one can read the list of contents, but is it really helpful when some ingredients hide behind the cryptic
E number, the European food additive number code. Once deciphered, it is easy to realize that the list starts with the yellow food colouring E100 (curcumin) and finishes with E1520 (propane-1,2-diol) under the collective term "additional chemicals". The photograph showed te actor John Agar, agar being called E406. Correct answer: 0 (17 points)

No comments: