Wednesday, 20 February 2008

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (7. THAT DOES IT!)

Hur många tändstickor behöver man för att bilda en kub? Enligt de flesta geometrireferenser består en kub av sex likadana sidor och för att bilda detta krävs det således sex tändstickor - samtliga med en ända vänd inåt där kuben bildas - och rätt mycket skicklighet (gärna i omloppsbana runt Jorden)! Rätt svar: 6 (35 poäng)

Tänt var det här!
Solution that sticks?How many matches are needed to form a cube? Most geometry references state that a cube is composed of six identical sides and to make this possible one thus needs six matches - all with one end pointing inwards where the cube is formed - and a hefty dose of skill (preferably in orbit around Earth)! Correct answer: 6 (35 points)

No comments: