Tuesday, 12 February 2008

18. FARLIGA FÖRBINDELSER? (18. DANGEROUS LIAISONS?)

Den bokstav vi sökte i denna fråga hade inte mycket gemensamt med den som nämndes i den inledande delen av texten: ett kombinerat svenskt ö/danskt ø. Däremot finns just den bokstaven i inofficiella namn på den enda fasta kopplingen mellan Sverige och Danmark som på svenska kallas Öresundsförbindelsen och i ett känt nordiskt godis, Malacos Snöre. De tre bokstäver som dessa ord hade gemensamt är även det mindre valutaenheten i respektive land. Rätt svar: r (27 poäng)

Gränsfall?
Borderline?The letter we were looking for in this question did not have much in common with the one that was mentioned in the beginning of the text: a combined Swedish ö/Danish ø. It does, however, appear in unofficial names of the one permanent connection between Sweden and Denmark collectively called Øresundsbron and the Nordic candy from Malaco, Snöre. The three letter these two words have in common is the lesser currency in the respective countries. Correct answer: r (27 points)

No comments: