Monday, 18 February 2008

E. TVÅLFAGER TVÅLFRÅGA (E. THE L WORDS?)

Kampen är ständigt igång bland lyxhotellen i världen! Vilket kan erbjuda bästa möjliga och omöjliga service? Media spekulerar och drar ibland gång egna sätt att värdera dessa mastodontbyggen, men inom hotellbranschen håller man sig normalt lugn och hänvisar till en femgradig skala där stjärnor representerar hur hög klass hotellet håller. Palazzo Versace i Australien sägs dock vara ett sexstjärnigt hotell och Burj Al Arab har tillskrivits sju stjärnor, åtminstone i reklamtexter! Rätt svar: l (53,33 bonuspoäng)
Hotellerbjudande i D.C.?
D.C. hotel ranking?The struggle between luxury hotel is always running! Which one can offer the best possible and impossible service? The media often speculates and sometimes start their own way of grading these giant service machines, but within the hotel business they are usually more calm and refer to a five-level classification system where stars represent how high the rating is. However, the Palazzo Versace in Australia is said to be a six-star hotel and the Burj Al Arab has been given seven stars on more than one occasion, at least in advertising purposes. Correct answer: l (53.33 bonus points)

No comments: