Saturday, 9 February 2008

24. SKORSTENSKÄNDIS (24. CHIMNEY CELEB)

Under det Internationella geofysikåret 1957-58 genomförde en sovjetisk expedition en resa till en dittills "omöjlig" plats, den punkt på kontinenten Antarktis som ligger längst ifrån kusten. Knappt 50 år senare upprepades denna bragd av en brittisk/kanadensisk trupp, teamn2i, och på denna plats lyckades de hitta den "röda" mannen som lämnades kvar gången innan - Lenin! Bysten, ståendes på skorstenen av den byggnad som användes halvseklet innan, var det enda som stack upp ur isen. Rätt svar: L (17 poäng)

Is not missing!
Is saknas inte!During the International Geophysical Year 1957-58, a Soviet expedition performed a trip to an "impossible" spot, the location on the Antarctic continent that was deemed furthest from the coast line. Roughly 50 years later this feat was repeated of a British/Canadian group, teamn2i, and on this site they managed to find the "red" man that was left there the previous time - Lenin! The bust, standing on the chimney on the building that was used half a century before, was the only thing that was visible. Correct answer: L (17 points)

No comments: