Wednesday, 13 February 2008

G. LYXFÄRD MED LYXFLÄRD (G. LUXURIOUS FEMME FATALE)

Det "SS ....i." som stod i texten till denna fråga passar mycket riktigt inte in på RMS Titanic och därmed inte heller Kate Winslet från filmen om detta berömda skepp. Istället gällde det ett annat stort lyxfordon: Rolls Royce. Kylarprydnaden på en Rolls Royce heter Spirit of Ecstacy och förmodligen stod Eleanor Velasco Thornton modell för den. Hon och över 300 andra omkom när SS Persia sjönk i Medelhavet 30 december 1915. Precis under statyetten finner man namnet Rolls Royce med två sammanflätade R däremellan. Rätt svar: S (10 bonuspoäng)

Varr svarret korrekt?
Werre yourr answerr correct?The "SS ....i." that was to be found in the text for this question does not fit with RMS Titanic and thus not on Kate Winlset in the corresponding motion picture either. Instead we turn to another luxury vehicle: Rolls Royce. The hood ornament on a Rolls Royce is called Spirit of Ecstacy and most likely Eleanor Velasco Thornton was the model for is. She and more than 300 others died when the SS Persia sunk in the Mediterranean Sea December 30, 1915. Just below the statuette one can find the name Rolls Royce separated by two intervowen R's. Correct answer: S (10 bonus points)

No comments: