Friday, 8 February 2008

22. VÄNSTERSTYRD RÖRELSE (22. LEFT-WING MOVEMENT)

Det är möjligt att personerna i denna fråga såg politiska ut, hade det naturligtvis inget med vänsterpolitik att göra. Istället gällde det att hitta en annan "rörelse" som håller till på vänster sida trots högertrafikomläggningen 1967. Stockholms tunnelbana invigdes 1 oktober 1950 och har fortfarande vänstertrafik på sina spår, där dock tåget har bytts ut i omgångar. Den senaste serien, Vagn 2000, har alla blivit döpta (huvudsakligen efter kända stockholmare som August Strindberg och Lasse Åberg). Vagn 2057 heter Pippi efter allas våran fröken Långstrump. Rätt svar: 2057 (17 poäng)

Beppe, även känd som 2070
Beppe, a.k.a. 2070It is possible that the people featured in this question looked political, but of course they had nothing to do with left-wing politics. Instead, one had to find another "movement" that remains on the left side in spite of Dagen H, September 3 1967. The Stockholm Metro System opened in October 1950 and still utilizes left-side traffic on their tracks, though the trains have been replaced every now and then. The latest series, Vagn 2000, have all been named (mainly after famous Stockholm people, such as August Strindberg and Lasse Åberg). Train 2057 is called Pippi, after the famous miss Longstocking. Correct answer: 2057 (17 points)

No comments: