Thursday, 7 February 2008

21. PERIODISKA SYSTEMET (21. PERIODIC TABLE)

Nej, rätt svar här var inte germanium, även om det periodiska systemet hade många likheter med det som kemister världen runt hänvisar till lite nu och då. Beteckningarna var istället den beteckning som Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) använder för att förkorta travbanor i Sverige och utomlands. Varje kod har även ett tvåsiffrigt tal från 01 till 99 vilket möjliggör en systematisk uppställning. Koden Ge står i detta periodiska system för Gelsenkirchen, Tyskland. Rätt svar: LC (17 poäng)05 - tro't om du törs!
Allavl05?No, the correct answer here was not germanium, even though the periodic table shown in this question had many similarities with the one chemists around the world use every once in a while. The symbols are instead those implemented by the Swedish horseracing company
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) to abbreviate race tracks in Sweden and abroad. Every symbol also has a two-digit number from 01 to 99 tied to it, making it possible to systematize them. Ge in this periodic table means Gelsenkirchen, Germany. Correct answer: LC (17 points)

No comments: