Friday, 22 February 2008

14. FAMILJETRÄDET (14. THE FAMILY TREE)

Den diplomat vi sökte i denna fråga ingen egentlig chargé d'affaires, men diplomatkåren har i alla fall samma förkortning som diplomaten: CD! Det familjeträd som visades på kajen visar det inbördes förhållandet mellan de olika typerna av detta lagringsmedium där regelverket för respektive variant beskrivs i varsin bok med en färgkod. Den förkortning som saknades bland alla dessa var ROM, read-only memory. Rätt svar: ROM (41 poäng)


Alla vägar bär till Rom?
A different kind of Rom?The diplomat we were looking for in this question was no real
chargé d'affaires, but the diplomatic corps at least share a common abbreviation: CD! The family tree shown on the pole indicates the relationship between the different types of this method of storing data, where each type is governed by a set of rules described in a colour-coded book. The abbrevation missing among all of those listed was ROM, Read-Only Memory. Correct answer: ROM (41 points)

No comments: