Friday, 15 February 2008

F. UTFORSKARE (F. EXPLORERS)

Även om de platser som nämndes i texten till denna fråga såväl återfinns på kartan i vardagsrummet som på vår planet rörde det sig om vår granne Mars! De två utforskarna är dessutom inte människor utan de "radiostyrda" bilar som ingår i NASA:s Mars Exploration Rover Mission, som vardagligen kallas Spirit och Opportunity. Oavsett hur man räknar startpunkten för dessa fordon eller deras uppskjutningsraketer, skiljer det mindre än en månad mellan deras respektive starter. Rätt svar: 0 [månader] (30 bonuspoäng)Mars pannkaka?
Life on Mars?Even though the locations that were mentioned in the text to this question can be found both on the map in the living room and on our planet it was in fact referring to Martian soil! Also, the two explorers were not even human but "radio-controlled" cars that are a part of NASA's Mars Exploration Rover Mission, affectionately called Spirit and Opportunity. Regardless of how one counts the starting point for these vehicles or their launch rockets, the difference is less than one month for their respective commencements. Correct answer: 0 [months] (30 bonus points)

No comments: