Monday, 11 February 2008

16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... (16. PEAK PERFORMANCE)

Trots att de flesta svenskar känner till Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är många ändå osäkra på dess innehåll, kanske för att landskapstillhörigheten delvis försvunnit. Boken handlar om en liten pojke som får se hela landet från en gåsrygg, den som tillhör Mårten (gåskarl). "Reseledaren" är Akka (från Kebnekajse) och har i sitt direkta följe sex gäss som heter Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi och Kuusi, det vill säga ett till sex på finska. Passagen över Glimmingehus från kapitel IV i boken återberättas med bilden på baksidan av den svenska 20-kronorssedeln. Rätt svar: Akka (27 poäng)

Berget Akka
Mount AkkaEven though most Swedes know of Nobel Prize laureate Selma Lagerföf's book The wonderful adventures of Nils, today many are uncertain of its content. The book tells the story of a boy who is miniaturized to an elf and get to see all of Sweden from the back of a goose named Mårten. The leader of the group is called Akka (from Kebnekajse) and has six direct followers: Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi, and Kuusi, named for the Finnish digits one to six. On the back of the Swedish 20-crown bill one can see a picture representing an event taken from Chapter IV in the book. Correct answer: Akka (27 points)

No comments: