Sunday, 10 February 2008

15. KUNGLIG KUNGÖRELSE (15. A ROYAL BILL)

Det finns 54 länder i Afrika, trots det var det inte ett enda som passade in på det till synes afrikanska land som efterfrågades här. Dessutom såg det lejon som avbildades på den visade sedeln förvånansvärt likt ut den skotska motsvarigheten, men var i verkligheten ett afrikanskt! I filmen En prins i New York spelar Eddie Murphy tronarvingen Akeem i landet Zamunda som åker till Queens för att hitta en drottning. Rätt svar: Z (27 points)

Akeem!


There are 54 countries in Africa, but not a single one fit the description of the seemingly African one in this question. In addition, the depicted lion looked similar to the one used by Scotland but was indeed the legendary African beast! In the motion picture Coming to America, Eddie Murphy portays Prince Akeem, the heir to the throne of Zamunda, who travels to New York to look for (possible) Queens. Correct answer: Z (27 points)

No comments: