Sunday, 3 February 2008

23. STJÄRNFYLLD NYSTARGÅTA (23. STAR-FILLED DISENTANGLEMENT)

Redan i september 2007 var världens bästa problemlösare återigen i ropet: MacGyver! Och med tanke på tävlingens tema, Resor och äventyr, gick det ju inte att undgå att ha honom med på ett sätt eller annat. Den äventyrare vi sökte här var nämligen Richard Dean Anderson, som gestaltade såväl Angus MacGyver som Jack O'Neill i Stargate: SG-1. Hela historien som rapporterades i Minnesota Star (Tribune), då han fortfarande hette Dean, finns att läsa här. Rätt svar: Anderson (10,5 poäng)

Born and bred in Minnesota!
Född och uppvuxen i svenskbygder!As early as September 2007, the name of
the world's best problem solver appeared on Klurbloggen and the media: MacGyver! And honestly, keeping the Travel & Adventure theme in mind, it would have been a shame not to have included him in one way or another, right? The adventurer we were looking for here was none other than Richard Dean Anderson, who portrayed both Angus MacGyver and Jack O'Neill in Stargate: SG-1. The entire story featured in Minnesota Star (Tribune) can be read here. Correct answer: Anderson (10.5 points)

No comments: