Wednesday, 13 February 2008

Internetfrågorna (The internet questions)

Innan vi visar svaren för de fyra svåraste frågorna i huvudtävlingen kommer vi att ett efter ett gå igenom lösningarna för internetfrågorna. Dessa visade sig inte få något egentligt poängvärde, eftersom direktkvalificeringen föll ut. Jürgen Holderer, som skickade in den första rätta Resan till det okända, slutade på andra plats som vi redan rapporterat. Det poängvärde som rapporteras är det värde respektive fråga skulle ha haft om ett värde behövts.


And four to go ...


Before we show the answers for the four hardest questions in the main contest, we will one by one look at the solutions for the internet questions. These turned out not to get a true point value since the direct qualification was awarded. Jürgen Holderer, who sent in the first Journey to the Unknown, ended on second place as previously reported. The point value that is reported is the value each question would have had respectively, if a value had been needed.

No comments: