Tuesday, 5 February 2008

17. SOCKERTOPPEN (17. PEAK PERFORMANCE II)

Det finns många branta berg i världen, men få ökar i branthet med åren så kraftigt som det som symboliserar Paramount Pictures. Berget, som ursprungligen designades av William W. Hodkinson, är förmodligen en försköning av Ben Lomond Peak nära Ogden i Utah, där William spenderade en del av sin barndom. Toppen har en speciell koppling till filmerna om Indiana Jones och kommer förmodligen att få ytterligare en när den fjärde filmen släpps. Rätt svar: Paramount (17 poäng)Majestic?
Majestätiskt?There are many steep mountains in the world, but few increase theor steepness as much as the one that symbolizes
Paramount Pictures. The mountain, originally designed by William W. Hodgkinson, is probably a beautified version of the Ben Lomond Peak near Ogden, Utah, where Hodkinson spent part of his childhood. The peak has a special connection to the movies about Indiana Jones and will probably get yet another when the fourth one is released. Correct answer: Paramount (17 point)

No comments: