Friday, 1 February 2008

8. DEN PRISVÄRDA MÅLTIDEN (8. THE SUMPTUOUS DINNER)

Den nedspillda menyn i denna fråga härrör från John F. Kennedys 45-årsdag eller snarare firandet därav. Middagen serverades på restaurangen The Four Seasons i New York och festligheterna fortsatte senare i Madison Square Garden inte långt därifrån. Det var där Marilyn Monroe sjöng den berömda versionen av Happy Birthday, Mr. President iförd en klänning utan dess like. Rätt svar: MSG (9 poäng)


JFK, part 1 ...


The menu being spilled on reflects what was served on the 45th birthday of John F. Kennedy, or to be more precise the celebration of the anniversary. The dinner was served at
The Four Seasons restaurant in New York and the party continued later in Madison Square Garden not far away. It was there Marilyn Monroe sang the famous version of Happy Birthday, Mr. President dressed in an outfit as lavish as it was astounding. Correct answer: MSG (9 points)

No comments: