Tuesday, 19 February 2008

D. AFTONUNDERHÅLLNING (D. EVENING ENTERTAINMENT)

Med så pass framgångsrika landslag och idrottsstjärnor som Anja Pärson, Carolina Klüft och Tony Richardsson har Rickard Dybecks Sång till Norden, eller Du gamla, du fria som vi normalt säger idag, nått ut till sportintresserade över hela världen, även om man av tidsskäl oftast bara får höra första versen (av de två normalt spelade). Låten baserades på en folkmelodi från Västmandland och framfördes första gången vid tillställningen Aftonunderhållning med nordisk folkmusik som Dybeck själv arrangerade 13 november 1844. Rätt svar: du (100 bonuspoäng)

Årets person 2006!
Person of the Year 2006!With successful national teams and sport celebrities like Anja Pärson, Carolina Klüft and Tony Richardsson, the tunes of Richard Dybeck's Sång till Norden, or Du gamla, du fria as it is normally called today, ought to have been heard by sport fanatics all around the world, though normally du to time constraints only the first verse is played (of the two accepted ones). The song was based on an old folk melody from the province Västmanland and was performed the first time during a musical event entitled Aftonunderhållning med nordisk folkmusik, organized by Dybeck himself, November 13, 1844. Correct answer: du (100 bonus points)

No comments: