Wednesday, 13 December 2006

Inskickningsdatum (Dates for Solutions)

Tävlingsredaktionen har blivit uppmärksammad på att det i några upplagor av Klurendrejeriet(TM) 2007 står felaktiga inskickningsdatum. Här följer de riktiga datumen (ur kommande version, v1.02):

Inlämning: senast 12 januari (poststämpel) eller 15 januari, 17:00-19:00 (Ultunesarens redaktion)
Telefonkontakt: 16 januari, 12:00-13:00
Final: 21 januari, start 13:00
Finalmiddag: (meddelas senare)

We have been informed that the dates related to Klurendrejeriet(TM) 2007 have been misprinted in a few of the versions. Here are the correct ones (from the upcoming version, v1.02e):

Answers sent in: by 12 January (post stamp) or 15 January, 5:00-7:00 p.m. (Ultunesaren's office)
Telephone confirmation: 16 January, noon-1 p.m.
Final: 21 January, begins at 1 p.m.
Finalists' Dinner: (announced later)

No comments: